Bronnen en informanten

Uit Test Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Bronnen:

1. De Gids voor Machinisten

bij Poldergemalen, op Fabrieken, Locomotieven en Stoombooten, tevens geschikt tot leiddraad voor Fabrikanten, Ingenieurs en Studeerenden.
Door E.F. E.F. Scholl, vertaald door N.C.H. Verdam.
Zevende hollandsche uitgave, Amsterdam, Sept. 1903. A.W. Sijthoff, Leiden.

2. Het Scheepsstoomwerktuig

Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het staats-examen voor machinist ter koopvaardij. Door A.D.F.W. Lichtenbelt.
Eerste Deel: Stoomketels en toebehooren.
Zevende, geheel omgewerkte druk, tweede oplage, 1920
Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam.

3. Het Scheepsstoomwerktuig

Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staats-Examen voor machinist ter koopvaardij. Door A.D.F.W. Lichtenbelt.
Tweede Deel: Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers
Zesde, vermeerderde druk,
Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam.

4. Het Scheepsstoomwerktuig

Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staats-Examen voor machinist ter koopvaardij. Door A.D.F.W. Lichtenbelt.
Derde Deel: Hulp- en Bijwerktuigen
Derde, vermeerderde druk,
Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam.

5. Het Stoomwerktuig

Met talryke afbeeldingen. Door Chr. Cremer, naar het hoogduitsch bewerkt door W. Maris.
Nieuw, volledig Handboek tot het samenstellen, onderhouden en gebruiken van STOOMMACHINES, met talryke afbeeldingen, Rotterdam, D. Bolle

6. Stoom

Uitgave der Vereeniging Krachtwerktuigen
bij de N.V. Uitgevers – Maatschappij
Ae. E. Kluwer – Deventer, 1929, 1942

7. Het Stoombedrijf

Beknopte handleiding bij de studie van het geheele stoomwezen voor machinisten en studeerenden, door Nanno A. Imelman
N.V. Uitgevers – Maatchappij
Ae. E. Kluwer – Deventer, 1932

8. Gedenkboek De kof gaet voor de baet uit

bedrijfsuitgave
N.V. Halbertsma’s fabrieken voor Houtbewerking – Grou, 1941

9. Gemeentearchief Gemeente Boarnsterhim

Hinderwetvergunningen

10. Gegevens uit het archief van de N.V. Halbertsma uit het Rijksarchief

te Leeuwarden, toegangsnr. 99

11. Halbertsma Nijs, 1947-1983

12. Logboek: Rapporten Machinekamer en Ketelhuis

(1948)

13. Bedrijfsrapportages

van chef-machinist J. Rottiné:
gekoppeld draaien
stoommachine te Lemmer

14. Bedrijfsrapport: De Taak en Omvang van De Technische Dienst

15. Bedrijfseconomische adviezen Ir. J. Vis (1966)

Informanten:

a. J. Rottiné

chef-machinist bij N.V. Halbertsma te Grou van 1944 - 1978

b. J. Ruiter

tweede machinist bij N.V. Halbertsma te Grou

c. Sj. Sjoerdsma

d.m.v. een persoonlijk, in een aantal schriften uitgeschreven
verslag uit het jaar 1950, betreffende zijn werkperiode 1903-1945

d. ir. W. Kwak

(gegevens van ca. 1970)

e. D. Hienekamp

medewerker Technische Dienst bij N.V. Halbertsma te Grou

Bijdragen:

f. herinneringen

van J.P. Rottiné uit de periode van ca 1954 tot 1970

g. beeldende impressies

van J.P. Rottiné, deels gebaseerd op herinneringen