De Stoomkrachtcentrale van N.V. Halbertsma's Fabrieken voor Houtbewerking

Uit Test Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opbouw

Bij het lezen van deze RECONSTRUCTIE EN BESCHRIJVING van een BEDRIJFSKRACHTCENTRALE aangedreven door een tweetal ZUIGER-STOOMMACHINES in de N.V. HALBERTSMA’s FABRIEKEN voor HOUTBEWERKING te GROU is een overzicht nodig van


de visiepunten, waaruit de informatie is opgebouwd:

Reconstructie

Een reconstructie van de geschiedenis, de opéénvolgende uitbreidingen en
de eindfase van de bedrijfskrachtcentrale van Halbertsma te Grou – hierbij is o.a.
gebruikt gemaakt van de geschriften van Sj. Sjoerdsma
en van de informatie verkregen via archiefonderzoek
(Gemeente Boarnsterhim en Rijksarchief te Leeuwarden)

Beschrijving

Een algemene beschrijving van de werkzaamheden van de tremmers, stokers en machinisten
van de N.V. Halbertsma,
ook de werkzaamheden van machinisten in fabrieken, poldergemalen, stoomlocomotieven en nutsbedrijven in het algemeen

Herinnering

Persoonlijke herinneringen aan de bedrijfskrachtcentrale van Halbertsma te Grou,
de loopbaan en de werkzaamheden van Jan Rottiné en de installaties waarmee hij werkte
persoonlijke herinneringen aan de periode van mijn eigen “vakantiewerk”
bij de N.V. Halbertsma in de krachtcentrale, periode 1964-1966

Foto’s en beeldmateriaal

Foto’s die de context van de beschrijvingen verduidelijken,
zowel foto’s van de bedrijfskrachtcentrale te Grou zelf,
als ook foto’s van vergelijkbare situaties in andere bedrijven

Artist impressions

Aanvullende sfeertekeningen en impressies: voor een deel aan de hand van foto’s,
maar voor een belangrijk deel ook al tekenend en schilderend
vanuit mijn eigen herinnering en geheugen opgediept en uitgebeeld

Stoomtechniek

Er is veel aanvullende informatie met bijbehorende afbeeldingen
verwerkt uit de studieboeken en vakliteratuur


Met deze visiepunten, die zich afwisselen en voortdurend terugkomen, komen in chronologische volgorde de

ONDERWERPEN van de reconstructie en de beschrijving aan de orde.