Hoofdpagina

Uit Test Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom op de informatiewebsite van Jan Pieter Rottiné

Op deze website wordt informatie gegeven over de diverse projecten, waarmee ik mij de afgelopen decennia hobbymatig heb bezig gehouden en waarvan ik de resultaten graag met anderen deel.


Verantwoording
De webmaster heeft zijn uiterste best gedaan om het auteursrechtelijke eigendom van het beeldmaterieel te bepalen en achterhalen en te respecteren. Mocht iemand desondanks problemen hebben met de publicatie van foto's, afbeeldingen of andere zaken, dan kan men contact opnemen met de eigenaar van deze website. Hij is gaarne bereid tot overleg. Het beeldmateriaal dat (zowel analoog als digitaal) gecreëerd werd door de webmaster is zijn persoonlijk eigendom en mag zonder zijn toestemming niet worden overgenomen of gekopieerd in welke vorm dan ook.
De webmaster wil zoveel mogelijk recht doen aan de eigenaren van afbeeldingsmateriaal. Hij heeft, waar mogelijk, bronnenvermelding toegepast. De afbeeldingen van eventuele derden ondersteunen de tekst en inhoud van de website en zijn daarom in auteursrechtelijke zin bedoeld als citaat.


(Steeds als u met de aanwijzer klikt op de blauwgekleurde woorden/onderwerpen opent u de betreffende uitgebreide pagina's met informatie)


StoomtechniekOverige hobby's:

Tekenen en SchilderenGenealogie