Ontwikkelingen 1907-1916

Uit Test Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Reconstructie

Na 1907 kan Halbertsma qua stoomvermogen en drijfwerk weer enige jaren vooruit. Wel komen er voortdurend nieuwe uitbreidingen bij, vooral productie afdelingen. Als voorbeeld volgt hier de uitbreiding betreffende de Schillerij in 1912

Voor de productie is ook steeds meer stoom nodig van een lagere druk dan die voor de stoommachines wordt gebruikt: te denken valt aan kantoorverwarming, lijmpersen, droogkamers en zo dus ook in 1912, bij de inrichting van de “schillerij”.

Het te schillen hout moet in grote bakken worden gekookt (gestoomd) en de schilmachines moeten uiteraard worden aangedreven via de hoofdas.

Schillerij nr 1 gi k.jpg

Schillerij nr 2 gi k.jpg

Schillerij nr 3 gi k.jpg

800×454px
(afbeeldingen: Archief van de Gemeente Idaarderadeel)

600×446px
In de schillerij werd van de boomstammen plaatmateriaal gemaakt
(afbeelding: collectie Halbertsma)

600×434px
In de periode van de Eerste Wereldoorlog moest een fabrikant zich vaak aan de omstandigheden aanpassen
(afbeelding: collectie Halbertsma)

Uitbreiding 1907 -1916 nr 3 gi k.jpg
(afbeelding uit: Halbertsma Nijs, collectie Halbertsma)

Terug naar de pagina met onderwerpen