Bronnen en informanten: verschil tussen versies

Uit Test Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Bronnen en informanten Bronnen: 1. De Gids voor Machinisten bij Poldergemalen, op Fabrieken, Locomotieven en Stoombooten, tevens geschikt tot leiddraad voor Fa...')
 
Regel 61: Regel 61:
  
 
15.  Bedrijfseconomische adviezen Ir. J. Vis (1966)
 
15.  Bedrijfseconomische adviezen Ir. J. Vis (1966)
 +
 +
 +
Informanten:
 +
 +
a. J. Rottiné, chef-machinist bij N.V. Halbertsma te Grou van 1944 - 1978
 +
 +
b. J. Ruiter, tweede machinist bij N.V. Halbertsma te Grou
 +
 +
c.  Sj. Sjoerdsma, d.m.v. een persoonlijk, in een aantal schriften uitgeschreven
 +
    verslag uit het jaar 1950, betreffende zijn werkperiode 1903-1945
 +
 +
d. Ir. W. Kwak (gegevens van ca. 1970)
 +
 +
e.  D. Hienekamp, medewerker Technische Dienst bij N.V. Halbertsma te Grou
 +
 +
Bijdragen:
 +
 +
f.  herinneringen van J.P. Rottiné uit de periode van ca 1954 tot 1970
 +
 +
g.  beeldende impressies van J.P. Rottiné, deels gebaseerd op herinneringen

Versie van 19 okt 2014 om 11:23

Bronnen en informanten

Bronnen:

1. De Gids voor Machinisten bij Poldergemalen, op Fabrieken, Locomotieven en Stoombooten, tevens geschikt tot leiddraad voor Fabrikanten, Ingenieurs en Studeerenden. Door E.F. Scholl, vertaald door N.C.H. Verdam. Zevende hollandsche uitgave, Amsterdam, Sept. 1903. A.W. Sijthoff, Leiden.

2. Het Scheepsstoomwerktuig Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het staats-examen voor machinist ter koopvaardij. Door A.D.F.W. Lichtenbelt. Eerste Deel: Stoomketels en toebehooren. Zevende, geheel omgewerkte druk, tweede oplage, 1920 Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam.

3. Het Scheepsstoomwerktuig Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staats-Examen voor machinist ter koopvaardij. Door A.D.F.W. Lichtenbelt. Tweede Deel: Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers Zesde, vermeerderde druk, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam.

4. Het Scheepsstoomwerktuig Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staats-Examen voor machinist ter koopvaardij. Door A.D.F.W. Lichtenbelt. Derde Deel: Hulp- en Bijwerktuigen Derde, vermeerderde druk, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam.

5. Het Stoomwerktuig Met talryke afbeeldingen. Door Chr. Cremer, naar het hoogduitsch bewerkt door W. Maris. Nieuw, volledig Handboek tot het samenstellen, onderhouden en gebruiken van STOOMMACHINES, met talryke afbeeldingen, Rotterdam, D. Bolle

6. Stoom Uitgave der Vereeniging Krachtwerktuigen bij de N.V. Uitgevers – Maatschappij Ae. E. Kluwer – Deventer, 1929, 1942

7. Het Stoombedrijf Beknopte handleiding bij de studie van het geheele stoomwezen voor machinisten en studeerenden, door Nanno A. Imelman N.V. Uitgevers – Maatchappij Ae. E. Kluwer – Deventer,1932

8. Gedenkboek “De kof gaet voor de baet uit” – bedrijfsuitgave N.V. Halbertsma’s fabrieken voor Houtbewerking – Grou 1941

9. Gemeentearchief Gemeente Boarnsterhim Hinderwetvergunningen

10. Gegevens uit het archief van de N.V. Halbertsma uit het Rijksarchief te Leeuwarden, toegangsnr. 99

11. Halbertsma Nijs, 1947-1983

12. Logboek “Rapporten Machinekamer en Ketelhuis” (1948)

13. Bedrijfsrapportages van chef-machinist J. Rottiné gekoppeld draaien stoommachine te Lemmer

14. Bedrijfsrapport “De Taak en Omvang van De Technische Dienst”

15. Bedrijfseconomische adviezen Ir. J. Vis (1966)


Informanten:

a. J. Rottiné, chef-machinist bij N.V. Halbertsma te Grou van 1944 - 1978

b. J. Ruiter, tweede machinist bij N.V. Halbertsma te Grou

c. Sj. Sjoerdsma, d.m.v. een persoonlijk, in een aantal schriften uitgeschreven

    verslag uit het jaar 1950, betreffende zijn werkperiode 1903-1945 

d. Ir. W. Kwak (gegevens van ca. 1970)

e. D. Hienekamp, medewerker Technische Dienst bij N.V. Halbertsma te Grou

Bijdragen:

f. herinneringen van J.P. Rottiné uit de periode van ca 1954 tot 1970

g. beeldende impressies van J.P. Rottiné, deels gebaseerd op herinneringen