De Lytse Fabriek

Uit Test Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hidde Binnerts Halbertsma kreeg mede voor zijn zoon Pieter Goslik Halbertsma op vergunning tot de bouw en het in bedrijf brengen van hun oorspronkelijke fabriek, ook wel De Lytse Fabriek genoemd.
Er worden door de gemeenteopzichter J.R. Musch slechts een beperkt aantal voorwaarden opgesteld.

De Vergunnings- en Hinderwetpapieren:

Verg 1 Voorwaarden Musch gi k.jpg
Rapport van de gemeenteopzichter J.R. Musch. De eis van een vonkvanger op de schoorsteen is waarschijnlijk later toegevoegd.

Verg 2 eerste bl gi k.jpg
De vergunning

Verg 3 tweede bl gi k.jpg
Verg 4 derde bl gi k.jpg
Verg 5 vierde bl gi k.jpg
Verg 6 vijfde bl gi k.jpg
Fragmenten Uittreksel uit het Notulenboek van B en W Gemeente Idaarderadeel
(afbeeldingen: Archief van de Gemeente Idaarderadeel)

600×437px
Impressie: De bouw van eerste fabriek gerealiseerd
(afbeelding: aquarel van J.P. Rottiné)

Terug naar de pagina met onderwerpen