De schoorsteen van 1929

Uit Test Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Reconstructie

Een nieuwe schoorsteen In 1929 wordt er een nieuwe schoorsteen gebouwd.
De bouw van een nieuwe schoorsteen is waarschijnlijk nodig, omdat men heeft besloten om aan de oostzijde van het bestaande ketelhuis (verbouwd 1916) een nieuwe machinekamer te plaatsen (deze wordt in 1931 gerealiseerd).

Als we de achtereenvolgende plattegronden bestuderen, dan kunnen we constateren dat de bestaande schoorsteen van 1907 “in de weg” staat. De plaats van de oude schoorsteen is n.l. “achterin” die latere machinekamer.

Halbertsma heeft in 1929 dus eerst een nieuwe schoorsteen “verderop” gebouwd. Over de locatie van de nieuwe schoorsteen zal goed zijn nagedacht, want als er in 1941 alweer een nieuw ketelhuis wordt gebouwd (het laatste in de rij), dan blijkt deze schoorsteen zich keurig achter dat nieuwe ketelhuis te bevinden.
Met de “verplaatsing” van de schoorsteen wordt dus niet alleen de bouw van een nieuwe machinekamer mogelijk gemaakt, maar ook de toekomstige bouw van een groot ketelhuis.

De toekenning van de Hinderwetvergunning voor de bouw van de nieuwe schoorsteen in 1929 is overigens niet zonder problemen verlopen.
De eerste tekeningen waren niet duidelijk genoeg, bevatten te weinig situationele gegevens (plattegrond gevraagd) en bevatten te weinig bouwkundige details, zodat de veiligheid niet voldoende kon worden ingeschat.
De daarop snel vervaardigde, gewijzigde, nieuwe tekeningen voldeden wel aan de eisen en vervolgens werd de vergunning al spoedig toegekend. Misschien is er in overleg reeds met de bouw begonnen nog voordat de vergunning was afgegeven….

Overigens heeft bovenstaande uitgebreide ambtelijke procedure om tot de uiteindelijke vergunning te komen wel geleid tot een fraaie documentatie van schoorsteen en een plattegrond van de fabriek omstreeks 1929.

Schoorsteen 1929 nr 1 gi k.jpg

Schoorsteen 1929 nr 2 gi k.jpg

Schoorsteen 1929 nr 3 gi k.jpg

Schoorsteen 1929 nr 4 gi k.jpg

800×571px

800×562px

800×533px

800×429px

800×564px

800×574px

Schoorsteen 1929 nr 12 gi k.jpg

Schoorsteen 1929 nr 13 gi k.jpg

800×537px

800×549px

800×575px

800×554px

Schoorsteen 1929 nr 18 gi k.jpg

Schoorsteen 1929 nr 19 gi k.jpg

Schoorsteen 1929 nr 20 gi k.jpg

Tekeningen en plattegronden behorende bij de vergunningsaanvraag tot het bouwen van de schoorsteen van 1929
(afbeeldingen: Archief Gemeente Idaarderadeel)

800×563px
Plattegrond situatie krachtcentrale in 1929
(afbeelding: J.P. Rottiné)

De bouw van de schoorsteen van 1929 wordt gegund aan NV v/h De Ridder & C0., te Wassenaar (Den Haag)

Gunning schoorsteen aan De Ridder door Halbertsma k.jpeg
De gunning van de bouw van de (vierde) schoorsteen aan De Ridder
(afbeelding: J.P.Rottiné)

GROOTZW000613 k.jpg GROOTZW000614 k.jpg
De bijbehorende bestektekeningen
(afbeeldingen: J.P. Rottiné)

Bevestiging opdracht door De Ridder schoorsteen 1929 k.jpeg
Bevestiging van de opdracht door NV De Ridder
(afbeelding: J.P. Rottiné)

Besvestiging bouw fundatie door Mees schoorsteen 1929 k.jpeg
De bouw van de fundering van de schoorsteen wordt volgens onderaanneming gerealiseerd door het bedrijf Mees
(afbeelding: J.P. Rottiné)

Het bedrijfsarchief van NV De Ridder is bewaard gebleven en wordt beheerd door Harm Meijer b.v., een huidig bedrijf voor schoorsteen- en ovenbouw te Den Boer. Via welwillende medewerking van Meijer is de hele correspondentie en communicatie behorend bij de bouw van de schoorsteen van 1929 is onze collectie opgenomen.

Onlangs is er een belangrijk boek verschenen betreffende de schoorsteenbouw in Nederland: "Fabrieksschoorstenen in Nederland", geschreven door Arjan Barnard. Dit standaardwerk geeft de geïnteresseerden in de fabrieksschoorsteenbouw een uitputtend overzicht over de historie van de schoorstenen.


Terug naar de pagina met onderwerpen