Economiser

Uit Test Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Voorverwarming - economiser


De B. & W.-ketel te Grou was uitgerust met een “economiser”.
Men kan een belangrijke besparing aan brandstof verkrijgen door het voedingswater, voordat het in de ketel geperst wordt, te verwarmen, en vaak is de voorverwarming ook nog gunstig voor de duurzaamheid van de ketel.
Als warmtebron voor de voorverwarming worden worden de rookgassen gebruikt, die met nog een behoorlijke temperatuur de ketel verlaten op weg naar de schoorsteen.
Soms gebruikt men bij hogedruk-stoomwerktuigen zonder condensatie ook wel de warmte van de afgewerkte stoom.

In de voorverwarmers zet zich echter wel de meeste ketelsteen af. Daarom dient er voor gezorgd te worden, dat de ketelsteen gemakkelijk verwijderd kan worden. Vaak wordt voor de voorverwarmers gietijzeren buizen gebruikt.
De bij Halbertsma gebruikte voorverwarmer wordt economiser genoemd en kan dan hebben geleken op de Green’s brandstofbespaarder (Fuel-economiser).

800×557px

Die bestaat uit gietijzeren buizen, die van buiten door de rookgassen, voordat ze naar de schoorsteen ontwijken, worden omspoeld, terwijl het voedingswater door het inwendige van de buizen stroomt.
De economiser kan slechts doelmatig zijn als bij een normaal arbeidsvermogen van de ketel, de gassen met een hogere temperatuur ontwijken, dan nodig is voor het onderhouden van voldoende trek.
In sommige gevallen, vooral als het verwarmend oppervlak in verhouding tot het roosteroppervlak behoorlijk groot is, zou de investering in een economiser niet voldoende renderen.

Economiser 2 gi k.jpg

Hier stelt aaaa een grote ruimte voor, op te vatten als een verwijde rookopvang tussen de ketel en de schoorsteen.
Bb zijn boven en onder aangebrachte pijpen met moffen voor de verbinding van de gietijzeren buizen cc
Van de pijpen b liggen er zes tot acht naast elkaar, terwijl zij ieder verbonden zijn met zeven of acht buizen c.
De onderste pijpen b monden alle uit in buis b’, waardoor het voedingswater wordt toegevoerd en de bovenste zijn alle in verbinding gebracht met de afvoerbuis b”, waardoor het water naar de ketel stroomt, nadat het in de buizen sterk verhit is.

Om te hoge druk van het water te voorkomen, is een veiligheidsklep f aangebracht; e is een punt, waarin de deuren g voor het schoonmaken van de rookvang en de openingen g’ voor het verwarmen van de gassen uitkomen.
Voor het roetvrij houden van het buizenstelsel dienen schrapers, die aan jukken d bevestigd zijn en die door middel van een ketting op en neer bewogen worden.
Deze ketting is over een rol geslagen , die de draaiing krijgt van een riem, worm en wormwiel, terwijl de richting van beweging (op en neer) automatisch wordt omgekeerd , wanneer de jukken in hun uiterste stand zijn gekomen.

Terug naar de pagina met onderwerpen