Het tubeluurlokaal

Uit Test Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Aan de westzijdezijde van het oude ketelhuis had men toegang tot het zg. “tubeluur-lokaal”.
Omdat de stoominstallatie bij Halbertsma meestal bestond uit twee ketelsystemen en twee machines, maar ook diverse installaties in het fabriekscomplex die stoom verbruikten, ontstond er een ingewikkeld stoomleidingsysteem. Vanuit de ketels moest er n.l op wens stoom kunnen worden toegelaten naar de diverse machines en installaties in het geheel of afzonderlijk. Ook moest men stoom kunnen afvoeren als men de stoom kwijt wilde.
Dit leidingsysteem had daarom een knooppunt, waar de stoom naar de diverse locaties kon worden gedistribueerd door het dicht- of opendraaien van vele stoomafsluiters.

400×300px
(afbeelding: collectie Halbertsma)

Een dergelijk knooppunt wordt tubeluur genoemd en de ruimte, waarin het knooppunt is geïnstalleerd wordt tubeluurlokaal genoemd.

Het tubeluurlokaal van Halbertsma bevond zich in de smalle ruimte tussen de westmuur van het "oude" ketelhuis (muur van 1900) en de oostmuur (muur van het oorspronkelijke ketelhuis van 1891.) Deze plaatsing is een logisch gevolg van het feit dat hier in 1900 de eerste stoomleidingen geschakeld moesten worden tussen het oude en nieuwe ketelhuis. Op die plaats is dus het knooppunt gestaag gegroeid, naarmate er later ketelhuizen en machines bij kwamen door uitbreidingen.

HC tubeluur gi k.JPG
(afbeelding: collectie Halbertsma)

Het stoomleidingsysteem en de vele op een rij opgestelde stoomafsluiters konden door de machinisten bediend worden om zo de stoom af te sluiten of door verdeling toe te voeren aan de machines of aan de verwarmingssystemen in de fabriek.

In dit kleine, lange, smalle lokaal hing altijd een vochtige zure stoomlucht, aan lekkende (druppende) afsluiters hing vaak een smal “brandemmertje”.

200×477px
Tubeluurlokaal tussen westelijke machinekamer en het oude ketelhuis
(afbeelding: J.P. Rottiné)

Terug naar de pagina met onderwerpen