Plannen voor de volgende fase in de energie-installatie

Uit Test Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Reconstructie

Plannen voor de volgende fase in de energie-installatie
Dat de N.V. Halbertsma voortdurend is blijven anticiperen op de toekomst, mag wel blijken uit het bijgaande bericht uit de dorpskrant Frisia.

Hierin lezen wij dat er rekening wordt gehouden met het feit dat het ketelhuis van 1939 op enig toekomstig moment opnieuw zal moeten worden uitgebreid. Hiervoor zal er op tijd ruimte beschikbaar moeten komen. Daarom is de fabriek in de jaren tussen 1950 en 1960 voortdurend bezig om de oude woonhuizen en schuren, in het gebied van de “Suderkade”, op te kopen en af te breken.
Door dit streven en bijbehorende werkwijze heeft het dorp Grou in deze jaren zijn karakteristieke bebouwing in dit gebied verloren.

700×487px
Het ketelhuis van 1941, gezien vanaf De Baai met rechts de oorspronkelijke bebouwing van Grou aan de Suderkade
(afbeelding: collectie Halbertsma}

500×334px

500×369px

500×355px

500×368px

500×338px

500×341px
De foto's tonen hoe de oorspronkelijke bebouwing en het dorpsgezicht van Grou werd aangetast door de uitbreidingen van de fabriek van Halbertsma
(afbeeldingen: collectie Halbertsma)

Uit een bericht in de plaatselijke krant Frisia kunnen we opmaken dat de N.V. Halbertsma in 1957 nog steeds toekomst zag in haar eigen energiecentrale.
De voorgenomen bouw en uitbreiding van al weer een nieuw ketelhuis betekent dat men rekening houdt met een noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit. Dat betekent ook: de bouw en installatie van grotere stoomketels en stoommachines!.


Wij moeten daarbij denken aan ontwikkelingen zoals die zich ook bij de elektriciteitsbedrijven hebben voorgedaan: stoomkracht met hogere drukken, gecombineerd met krachtige stoomturbines! Het had voor Grou een nieuwe ontwikkeling in de oude dorpskern kunnen betekenen….


Men moet zich afvragen hoe lang zoiets nog gedoogd had geworden in of vlakbij een dichte dorpskern met het oog op nieuwe regelgeving betreffende hinderwetvergunningen en milieuregels.......
Halbertsma zou er in de daaropvolgende decennia vast niet aan zijn ontkomen, om zijn moderne uitbreidingen, ook die van de energie-centrale, op de industrie-terreinen aan de rand van het dorp te realiseren.

Frisia plan uitbreiding gi k.jpg
Bij de pijl in de Frisia lezen we dat Halbertsma in 1957 plannen heeft om opnieuw een ketelhuis te gaan bouwen
(afbeelding uit Frisia, via internet via het Archief van de Leeuwarder Courant)

Het is er in de praktijk niet meer van gekomen. Na 1960 was er voor Halbertsma met een eigen energiecentrale door stijgende kosten binnen het eigen bedrijf niet meer te concurreren tegen het steeds groter wordende en efficiënt werkende Provinciaal Elektriciteitsbedrijf P.E.B.


Halbertsma was naast het opwekken van de eigen energie op dat moment toch al aangewezen op extra afname van elektrische energie van het P.E.B.: de eigen centrale bracht te weinig op.

Daarbij kwam ook een belangrijke nieuwe ontwikkeling: Halbertsma kon zijn spaanders en houtstof voor een goede prijs verkopen aan industrieën die diverse soorten spaanplaat produceerden, b.v. het bedrijf Vezelpers was een regelmatige afnemer geworden. Dat is zo gebleven tot omstreeks 2012! bij Halbertsma Pallets.
In dit licht moet ook de installatie van een oliestookinrichting worden gezien, als er minder aanbod aan houtafval ontstond, kon dat worden gecompenseerd door het stoken van bruinkool, turf en zware stookolie!

Toch bleef het bedrijf na 1960 nog voortdurend groeien. Voor de toekomst van Halbertsma heerste er optimisme in het bedrijf en daarbuiten in het dorp. Het was vanzelfsprekend dat de toekomst en het voortbestaan van Halbertsma een vast gegeven was.

Niemand had toen ook maar kunnen bevroeden en voorzien dat er in de 80’er jaren een definitief einde van de hele fabriek (in de dorpskern) zou aanbreken, later gevolgd door een algeheel faillissement en een opdeling in drie afzonderlijke bedrijven.

Terug naar de pagina met onderwerpen